Slezská magistrála patří mezi dálkové trasy nadregionálního významu. Je dlouhá 111 km a její začátek je situován ve městě Jeseník. Do Moravskoslezského kraje se dostává v oblasti horské vesnice Rejvíz. Zde můžete obdivovat dochovaná stavení ve stylu místní lidové jesenické architektuře a za zmínku stojí také naučná stezka, která návštěvníky láká hlavně díky mechovým jezírkům a rašeliništím. Trasa pokračuje chráněnou krajinnou oblastí Jeseník do vesnice Heřmanovice, která je vyhlášená jako vesnická památková rezervace. Po cestě si také můžete všimnout významné technické památky. Je to vysoká pec na dřevěné uhlí z roku 1807. Od Heřmanovic vede trasa po silnici II. třídy přes vesnici Holčovice až do Města Albrechtic. Poté Slezská magistrála kopíruje tok řeky Opavice a zároveň tvoří hranici s Polskem až do Krnova. Během této cesty je k vidění renesanční zámek v obci Linhartovy.

V Krnově se projíždí městem kolem velmi známého podniku Kofola a na výjezdu navazuje trasa na nově vybudované cyklostezky. Navštívit byste rozhodně měli Cvilínský kopec s rozhlednou, kostel Panny Marie Sedmibolestné nebo zříceninu hradu Šelenburk. Trasa dále směřuje kolem Petrova rybníka přes vesnice Brumovice, Skrochovice, Holasovice, Držkovice a Vávrovice. V Holasovicích vede trasa kolem rodného domu známého českého hudebního skladatele Pavla Křížkovského. Dále cyklotrasa prochází městem Opava, které samo o sobě nabízí spoustu turistických cílů, jako historické centrum, nejstarší muzeum v České republice nebo řadu církevních památek. Nejprve se projíždí Městskými sady, kde lze relaxovat u Stříbrného jezera, nebo pokračovat kolem řeky Opavy, kolem které stezka povede až do Malých Hoštic. Z nich poté cyklotrasa pokračuje kolem zámku ve Velkých Hošticích až do města Kravaře. Zde se jede kolem golfového hřiště a nádherného zámku. Z Kravař pak existují dvě varianty, jak se dostat k Hlučínskému jezeru a obě trasy vedou po neznačených úsecích. První možností je se vydat po in-line stezce do Mokrých Lazců a následně po silnici III. třídy přes Lhotu, Smolkov, Háj ve Slezsku až do Jilešovic. Pak vede trasa přes most přes řeku Opavu a stáčí se k Hlučínskému jezeru, kde se napojuje na další cyklotrasu č. 6128. Po projetí kolem jezera Slezská magistrála navazuje na Jantarovou stezku č. 5, která patří mezi dálkové trasy mezinárodního významu. Druhou variantou je možnost jet přes přírodní rezervaci zvanou Koutské a Zábřežské louky, odkud pak trasa pokračuje přes štěrkovnu dále kolem břehu rybníka Nezmar v Dolním Benešově. Pak míří trasa až k mostu přes řeku Opavu za Jilešovicemi, odkud je zbytek cesty kolem Hlučínského jezera shodný s první variantou.

V budoucnosti se s největší pravděpodobností cyklotrasa Jeseník - Kravaře přečísluje. Místo stávajícího č. 55 bude nově Slezská magistrála nosit č. 8. Počítalo se také s napojením Hlučína na cyklostezku Krnov - Kravaře, která by vedla přes přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky a Dolní Benešov, ale podle posledních zpráv je toto napojení jen pouhou utopií. Zato reálnější se zdá být prodloužení Slezské magistrály v úseku Krnov - Chomýž - Krásné Loučky, které má být podle plánů dokončeno v říjnu 2013.