Jedná se o nejnovější úsek Slezské magistrály. Jeho výstavba a realizace byla dokončena až na jaře roku 2012. Celý úsek měří necelých 26 km a je více jak z poloviny veden po zpevněných a upravených cyklostezkách. Projíždí se přes 6 vesnic nejen po nefrekventovaných úsecích podél hlavního silničního tahu na Krnov, ale i mezi poli v přírodní lokalitě kolem státní hranice s Polskem.

Trasa je rovinatá s mírně stoupající tendencí. Na cestě není žádné větší stoupání, proto je vhodná pro všechny typy cyklistů včetně rodin s dětmi a seniorů. Celkové převýšení činí jen něco málo přes 60 metrů.

Díky velkým investicím se podařilo drtivou většinu trasy pokrýt velmi kvalitním asfaltem, tudíž na trasu může vyjet opravdu kdokoliv. Některé úseky jsou rovněž vhodné pro in-line bruslaře, především v Opavě od restaurace „Hasičárna“ až po Vojenský splav, dále úsek mezi Vávrovicemi, Držkovicemi a Holasovicemi nebo od Branice až po Petrův rybník. Zbytek trasy tvoří jemná šotolina a kamení, největší pozor by si cyklisté měli dávat při přejezdu hráze u Petrova rybníku, kde hrozí nebezpečí upadnutí. Nejlepší volbou na tuto trasu je kolo trekkingové, krosové nebo případně horské. Najdou se zde i úseky, kde lze využít kolo silniční, jelikož kvalita asfaltu je vysoká. 

Z hlediska bezpečnosti je tato trasa na výborné úrovni, jelikož naprostá většina cesty vede po cyklostezce nebo málo frekventovaných místních komunikacích. Po trase je také vybudováno několik odpočívek, na kterých je možno zastavit a občerstvit se. Díky tomu mohu cestu doporučit všem, i rodinám s dětmi a seniorům.

Trasa směrem na Krnov nabízí kromě výborných podmínek pro samotnou jízdu i řadu potřebných služeb souvisejících s cykloturistikou. Během jízdy mají cyklisté k dispozici 3 odpočívky s posezením u stolů, dvě z nich jsou dokonce zastřešené. Při těchto zastávkách lze využít také stojanů na kola, odpadkových košů a infotabulích s mapou a popisem dané lokality. Na trase leží 5 stravovacích zařízení, další jsou poté dostupné přímo ve městě Krnov. Možností ubytování není mnoho, jediné zařízení na trase leží v Opavě a jde o Parkhotel u fotbalového stadiónu. Další možnosti ubytování jsou pak až ve městě Krnov. Pro děti jsou během cesty k dispozici 3 dětská hřiště se skluzavkami, prolézačkami a jinými atrakcemi, největší z nich se nachází v opavských městských sadech. Mezi hlavní atraktivity na trase patří koupání u Vojenského splavu v městských sadech v Opavě nebo u blízkého Stříbrného jezera, kde je možnost občerstvit se v útulné restauraci s terasou. Na trase také leží zrekonstruovaný rodný dům hudebního skladatele Pavla Křížkovského v Holasovicích nebo ve stejné vesnici je možnost navštívit místní muzeum Slezský venkov, které nabízí přehlídku zemědělských nástrojů, techniky a jiných expozic. Další atraktivitou v blízkosti trasy jsou dvě rozhledny, z nichž jedna se nachází v obci Úvalno a druhá na kopci Cvilín v Krnově. Možnost koupání mají cykloturisté i v Krnově u Petrova rybníku, kde se na podzim koná tradiční výlov.