Jedná se o nejnovější úsek Slezské magistrály. Jeho výstavba a realizace byla dokončena až na jaře roku 2012. Celý úsek měří necelých 26 km a je více jak z poloviny veden po zpevněných a upravených cyklostezkách. Projíždí se přes 6 vesnic nejen po nefrekventovaných úsecích podél hlavního silničního tahu na Krnov, ale i mezi poli v přírodní lokalitě kolem státní hranice s Polskem.