Název

Délka úseku

Celková délka

Popis

Opava – Kateřinky

(U hasičské zbrojnice)

-

-

sjezd k řece Opavě

Opava- ulice Kolofíkovo nábřeží

0,58

0,58

výjezd od řeky, odbočit doprava

Opava - modrý most u Střední technické školy

0,62

1,20

přejezd přes most na druhý břeh, za mostem rovně

Malé Hoštice – zelený most

1,77

2,97

přejezd přes most na druhý břeh, za mostem rovně

Malé Hoštice

0,23

3,20

za mostkem doprava na násep, odpočívka, infotabule, stojany

Malé Hoštice – konec násepu

0,18

3,38

sjezd doleva a dále rovně

Malé Hoštice - nádraží

0,32

3,70

na křižovatce doprava přes koleje

Velké Hoštice

2,06

5,76

doprava k zámku

Velké Hoštice - zámek

0,18

5,94

zámek s restaurací a vinárnou, poblíž kostel sv. Jana Křtitele

Velké Hoštice – kruhový objezd

0,20

6,14

na kruhovém objezdu doprava a hned za ním opět zatáčka doprava

Velké Hoštice – ulice Mírová

0,70

6,84

občerstvení U Hájků

Velké Hoštice – ulice Mírová

0,24

7,08

restaurace FK Velké Hoštice, dětské hřiště, místo pro odpočinek

Velké Hoštice

0,20

7,28

vlevo podle značky „CYKLO“

pomezí Velkých Hoštic a Kravař

0,39

7,67

vlevo podle značky „CYKLO“

Kravaře – golfové hřiště

0,83

8,50

po levém kamenném mostu a za ním doleva

Kravaře – zámecká zahrada

0,18

8,68

doleva mimo cyklostezku je úzká vyšlapaná cestička k dětskému hřišti a lavičkám

Kravaře - zámek

0,26

8,94

pohled doprava na zámek, jedeme rovně

Kravaře – zámecká zahrada

0,06

9

při křížení 5 cestiček jedeme druhou zleva

Kravaře – zámecká zahrada

0,07

9,07

před mostem doprava

Kravaře – zámecká zahrada

0,06

9,13

doleva po mostě

Kravaře – restaurace Damika

0,12

9,25

doprava na ulici Nábřežní

Kravaře – křížení ulic Nábřežní a Tyršové

0,42

9,67

jedu rovně, vpravo restaurace U Šťura

Kravaře – konec Nábřežní ulice

0,82

10, 49

doprava podle značky,odpočívka, infotabule, stojany

Kravaře

1,76

12,25

rovně po in-line stezce, nejedeme podle značky doprava

Kravaře

0,43

12,68

stezka se kroutí doleva

Kravaře – ulice Olšinky

0,76

13,44

odbočte doprava, vlevo vede další značená cyklostezka, vlevo je dostupné dětské hřiště, menší fotbalové hřiště taktéž

jízda v terénu

0,43

13,87

cesta se dělí na 3 směry, volte prostřední a jeďte rovně

jízda v terénu

0,44

14,31

cesta se dělí na 2 směry, jeďte cestou stáčející se doprava, NE rovně

jízda v terénu

0,23

14,54

cesta vede buď doleva na polní cestu nebo doprava, volte cestu vlevo

jízda polem

0,41

14,95

projeďte „esíčkem“, první vlevo

jízda polem

0,64

15,59

kolem dřevěného krmelce se stáčí polní cesta doprava, držte se i nadále vyjeté polní cesty

křižovatka s šotolinovou cestou

1,14

16,73

odbočte doleva

šotolinová cesta

0,26

16,99

vlevo je dřevěný kříž s motivem ukřižování Ježíše Krista a malá lavička s odpadkovým košem

křižovatka s panelovou cestou

0,10

17,09

odbočte doprava, vlevo jde vidět obec Zábřeh a fotbalové hřiště

panelová cesta

0,49

17,58

přejezd přes mostek, cesta se stáčí doleva, nejezdit doprava

jízda v terénu

0,50

18,08

1. hlinito-písčitý val, držte se za ním rovně

jízda v terénu

0,16

18,24

2. hlinitý val, držte se za ním rovně

Dolní Benešov - štěrkovna

0,09

18,33

držte se stále rovně, projeďte kolem rezavého důlního stroje

Dolní Benešov - štěrkovna

0,09

18,42

3. hlinitý val, držte se za ním rovně

Dolní Benešov - štěrkovna

0,06

18,48

jeďte vlevo, vpravo zákaz vjezdu – dobývací prostor

Dolní Benešov - štěrkovna

0,18

18,66

průjezd kolem štěrkovny

Dolní Benešov

0,24

18,90

odbočte doprava na železný mostek se stavidlem

Dolní Benešov – rybník Nezmar

0,13

19,03

odbočte doleva; jeďte kolem břehu rybníka, který máte po pravé ruce; vlevo je Mlýnská strouha

Dolní Benešov – rybník Nezmar

1,07

20,10

přejezd přes kovovou lávku, za ní pokračujte vpravo po asfaltové cestě

Dolní Benešov – rybník Nezmar

0,19

20,29

odbočte doprava na hlinitou cestu, pokračujte podél břehu rybníka, vlevo jsou sádky

Dolní Benešov – rybník Nezmar

0,60

20,89

odbočte doleva směrem od rybníku

Dolní Benešov

0,05

20,94

doprava sjeďte malý kopeček kolem bílého domu

Dolní Benešov – ulice Hájecká

0,06

21,00

za mostkem jeďte doprava na silnici, vlevo jsou dvě informační tabule

Dolní Benešov – ulice Hájecká

0,15

21,15

před koncem Dolního Benešova odbočte doleva na šotolinovou cestu

konec šotolinové cesty

0,64

21,79

přejeďte dva mostky a odbočte doprava do stromové aleje

jízda alejí

0,44

22,23

památný strom po pravé straně

konec aleje

0,38

22,61

sjezd doprava na polní cestu, vlevo nápadně červená chalupa s lavičkami

polní cesta

0,57

23,18

držte se vyjeté trasy v poli

křižovatka polní a asfaltové cesty

0,77

23,95

rovně přes silnici a vlevo se napojte opět na polní cestu

polní cesta

0,32

24,27

odbočujeme doprava kolem železného zábradlí

rozcestí u hlučínského jezera

0,05

24,32

konec polní cesty, doprava podél řeky Opavy

splav na řece Opavě

2,17

26,49

pokračujeme rovně

příjezd k mostu na ulici Celní, napojení se na Jantarovou stezku

0,51

27,00

napojení na Jantarovou stezku, které vede doprava i doleva