Koutské a Zábřežské louky

Mezi posledními zbytky mrtvých ramen řeky Opavy se zrodil unikátním ekosystémem mokřadních luk, luhů a rozptýlené zeleně, tolik významný pro vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin žijících v něm. Tato oblast mezi Kravařemi a dolnobenešovských Zábřehem byla jako přírodní rezervace vyhlášena v roce 2007. Více informací na: iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priroda/chranena-uzemi/rezervace/koutske-a-zabrezske-louky-146.